HONDENFEDERATIE V.O.E. VZW

SPORTKALENDER MONDIAL DOGSPORT

Datum

 

29-03-2020


25-04-2020


31-05-2020


21-06-2020


25-07-2020


30-08-2020


03/04/-10-2020

Club

 

Dog Training Group Alpha Ichtegem


Verdedigingshond Boortmeerbeek


De Ernstige hond Lier


Dog Training Group Alpha Ichtegem


HC Op Den Berg Dilsen


De Eisdense Herder


Belgisch Kampioenschap


Prov

 

W-Vl


Vl-B


Antw


W-Vl


Limb


Limb

Cat

 

Jeugd - Bel - PH1 - PH2


Jeugd - Bel - PH1 - PH2


Jeugd - Bel - PH1 - PH2


Jeugd - Bel - PH1 - PH2


Jeugd - Bel - PH1 - PH2


Jeugd - Bel - PH1 - PH2


                    PH1 - PH2